Kính thiên văn tổ hợp cao cấp Celestron NexStar 127 SLT tự động tìm sao, bám theo mục tiêu

19.400.000

Kính thiên văn tổ hợp 127SLT
Kính thiên văn tổ hợp cao cấp Celestron NexStar 127 SLT tự động tìm sao, bám theo mục tiêu

19.400.000

Hotline 0971000759 - 0971399771
Hoặc để lại SĐT, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay