Bao gồm các sản phẩm kính lúp có thể gấp gọn khi chưa sử dụng đến, thông thường là kính lúp dạng gập chữ U, dùng trong in ấn, dệt may, …