Ứng dụng: xác định hướng, thiên văn, quân sự, dã ngoại, phong thủy, quà tặng, …